องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.โพนค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]29
2 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]29
3 ประกาศ อบต.โพนค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]34
4 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]32
5 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูอบต. ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]25
6 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]31
7 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจาณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]22
8 ประกาศอบต.โพนค้อ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการมาสายและจำนวนวันลาที่ไม่อาจได้รับการพิจาณาเลื่อนค่าตอบแทนหรือต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 12 ก.ย. 2566 ]30
9 การแต่งกายชนเผ่าเยอ [ 28 ต.ค. 2565 ]39
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 ครึ่งปีหลัง [ 2 เม.ย. 2564 ]37
11 ประกาศ อบต.โพนค้อ เรื่องหลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งการลาฯพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]44
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งการลา ฯพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]36
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ครึ่งปีแรก [ 2 ต.ค. 2563 ]39
14 ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคล [ 2 ต.ค. 2563 ]41
15 รายการผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 2 ต.ค. 2563 ]38