องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 [ 22 มี.ค. 2567 ]1
2 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบันชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้างของ อบต.โพนค้อ [ 8 ก.พ. 2567 ]28
3 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]14
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]25
5 ประกาศ อบต.โพนค้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]44
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]11
7 การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุกราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]16
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]44
9 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ [ 27 ก.ค. 2566 ]68
10 ผลคะแนนสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]59
11 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ [ 21 ก.ค. 2566 ]38
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ค. 2566 ]76
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ [ 27 มิ.ย. 2566 ]82
14 ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 1 มิ.ย. 2566 ]64
15 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ [ 1 มิ.ย. 2566 ]46
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 พ.ค. 2566 ]78
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ค. 2566 ]66
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]50
19 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ [ 9 มี.ค. 2566 ]68
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.พ. 2566 ]74
 
หน้า 1|2