องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 มี.ค. 2567 ]1
2 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]34
3 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 5 เม.ย. 2566 ]84
4 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]68
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 2 ต.ค. 2563 ]42
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ต.ค. 2563 ]39
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2563 ]43
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 2 ต.ค. 2563 ]42