องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 25 มี.ค. 2567 ]4
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]84
3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]48
4 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 4 ม.ค. 2565 ]44
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 4 ม.ค. 2565 ]39
6 มาตราการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2565 ]49
7 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]42