องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การพัฒนาบุคลากร 2 [ 2 มี.ค. 2566 ]45
2 การพัฒนาบุคลากร 1 [ 2 มี.ค. 2566 ]42
3 การสรรหาคัดเลือกบุคลากร [ 2 มี.ค. 2566 ]57
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]60
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 ม.ค. 2566 ]51
6 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]41
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]56
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรฯ [ 4 ม.ค. 2565 ]38
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร-อบต.โพนค้อ [ 4 ม.ค. 2565 ]46
10 หลักเกณฑ์การรรจุและแต่งตั้งพนักงานสว่นตำบลฯ [ 1 ม.ค. 2565 ]46