องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ม.ค. 2567 ]2
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ม.ค. 2567 ]2
3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 8 ม.ค. 2567 ]3
4 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 8 ม.ค. 2567 ]1
5 การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ [ 8 ม.ค. 2567 ]1