องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ [ 14 ก.ค. 2566 ]37
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 18 ส.ค. 2565 ]31
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๓ [ 4 ส.ค. 2565 ]24
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ [ 7 เม.ย. 2565 ]23
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สมัยแรก [ 17 ม.ค. 2565 ]38
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ครั้งแรก พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]26
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ [ 22 เม.ย. 2564 ]32
8 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยแรก [ 18 ก.พ. 2564 ]49
9 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๔ [ 17 ธ.ค. 2563 ]35
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ [ 20 ส.ค. 2563 ]38
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๓ [ 6 ส.ค. 2563 ]80
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ [ 23 เม.ย. 2563 ]36
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนค้อ สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สมัยแรก [ 20 ก.พ. 2563 ]39