องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวเพ็ญพักตร์  จันทะศรี


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


โทร.090-3721615