องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ โดยนายพิชิตชัย อินทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ระหว่างการอบรม มีกิจกรรมมากมาย ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีส่วนร่วม ณ บริเวณวัดบ้านโพนค้อ ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-05-10
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-22