องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 
 


ประชุมการดำเนินการบริหาจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 13.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ โดย นายพิชิตชัย อินทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.โพนค้อ ได้ร่วมประชุมการดำเนินการบริหาจัดการงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-05-10
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-22