องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ โดย นายพิชิตชัย อินทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-05-10
2024-05-08
2024-05-03
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-17
2024-04-10
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-22