ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................